เกี่ยวกับเรา
โรงพิมพ์ดุษฎี เป็นโรงพิมพ์ทีมีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในเรื่องสื่อสิงพิมพ์มามากกว่า 30 ปี ในระบบออฟเซ็ท อย่างครบวงจร
• งานพิมพ์โฆษณา และใบปลิว
• กล่องบรรจุภัณฑ์
• หนังสือ
• แฟ้มบริษัท
• สมุดโน๊ต
• ปฏิทิน
• ถุงกระดาษ
• งานพิมพ์สำนักงานและโรงแรม
• สติ๊กเกอร์
• อื่นๆ
เรามีทีมงานที่จะคอยดูแลและแนะนำเทคนิคต่างๆ กับลูกค้าเพื่อสนองความต้องการของท่าน
และผลิตผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและสวยงามสู่มือท่าน