คู่มือ

คู่มือ

 

รูปแบบของคู่มือทั่วไป
มักจะเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนา ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A5 หรือ A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บและการใช้งาน เรามีทีมงานที่มีการชำนาญทางการจัดหน้าและเข้าเล่ม และได้มาตรฐานในการใช้งาน ทั้งราคาถูก มีคุณภาพ และรวดเร็ว