วิธีการสั่งซื้อ-การชำระเงิน
รายละเอียดที่ลูกค้าควรเตรียมเพื่อขอราคา
1. ประเภทกระดาษที่จะใช้พิมพ์ เช่น สติกเกอร์ หรือกระดาษ / หนากี่แกรม / กระดาษประเภทอะไร
2. ขนาด กว้าง x ยาว เท่าไหร่
3. พิมพ์จำนวนกี่สี 1-4 สี หรือ สีพิเศษเพิ่มเติม
4. จำนวนประมาณเท่าไหร่
5. รายละเอียดอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ปั๊ม ปรุ เคลือบ เคเงิน เคทอง ฟอร์ด พับ ถ้าลูกค้าไม่ทราบรายละเอียดบางจุด สามารถโทรสอบถามหรือปรึกษาได้
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงินก่อนการผลิต
โดยทั่วไปการสั่งซื้อจะต้องเซ็นใบเสนอราคากลับ หรือเปิดใบ Purchase Order ทุกครั้งเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีลูกค้าใหม่ จะต้องจ่ายค่ามัดจำสินค้า 50%-70% และชำระส่วนที่เหลือ ณ วันส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า
ส่งฟรีสำหรับลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางเราจะใช้บริการขนส่งสินค้า หรือไปรษณีย์ไปส่งให้ท่านถึงที่ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมขึ้นกับจำนวนและระยะทางที่จัดส่งหากไกลมาก